Trang ChủKết Quả Tìm Kiếm

Điều kiện tìm kiếm:

1 đến 2 trong 2 bệnh viện, phòng khám Xã Dương Xá Huyện Gia Lâm

Dương Đanh, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
  • 07:30 - 22:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
  • 07:30 - 22:00
Ỷ Lan, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
  • T2,T3,T4,T5,T6:
  • 07:30 - 16:30
  • T2,T3,T4,T5,T6:
  • 07:30 - 16:30