Trang ChủĐiều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với Timbenhvien.vn, Website do Công ty TNHH Worksmedia Việt Nam sở hữu và điều hành.

Timbenhvien.vn là một hệ thống đăng tải các thông tin hữu ích về các địa điểm, cơ sở khám chữa bệnh để người dùng tra cứu. Thông tin được đảm bảo tính chính xác cao qua quá trình thu thập thông tin kỹ lưỡng. Đội ngũ nhân viên đến từng bệnh viện, phòng khám để chụp ảnh, bấm định vị vị trí chính xác. Sau đó, các thông tin như số điện thoại liên hệ, quy mô, dịch vụ cấp cứu, khám ngoài giờ, khám cho người nước ngoài...đều được xác nhận lại.

1. Quyền sở hữu hợp pháp và giới hạn sử dụng:

  1. Tất cả các nội dung của Website này và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang thông tin, hình ảnh được đăng tải trên Website đều thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Worksmedia Việt Nam. Worksmedia Việt Nam có toàn quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào của Website này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo cho Người sử dụng.
  2. Người sử dụng có quyền sử dụng tài nguyên trên Website nhưng không nhằm mục đích kinh doanh. Khi sử dụng bất kỳ thông tin nào từ Website này, Người sử dụng phải trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của Worksmedia Việt Nam. Bất kỳ việc sử dụng nào khác trái với quy định tại điểm này, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều là trái phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Worksmedia Việt Nam.

2. Miễn trừ trách nhiệm:

  1. Worksmedia Việt Nam không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp xảy ra khi Người sử dụng truy cập Website này nhưng không truy cập được hoặc không tải được thông tin cần tìm, hoặc bị trì hoãn hoặc chậm trễ về mặt thời gian
  2. Các thông tin trên Website không cấu thành một bản chào hàng hay thuyết phục đối với bất kỳ ai. Các thông tin này cũng không nhằm mục đích quảng cáo, quyết định đầu tư, tư vấn hoặc tuyên truyền thông tin nào sai với quy định của pháp luật hiện hành.

3. Các quy định khác:

  1. Trường hợp bất kỳ quy định nào trong bản Điều khoản sử dụng Website này bị một bản án do tòa án có thẩm quyền tuyên là không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể áp dụng, quy định đó sẽ được coi là bị loại bỏ khỏi bản Điều khoản sử dụng Website này mà không ảnh hưởng đến các quy định còn lại.
  2. Các điều khoản miễn trách nhiệm đối với Worksmedia Việt Nam được áp dụng cho bất kỳ người nào trình duyệt/truy cập Website này và/hoặc tham gia một thỏa thuận liên quan tới những lợi ích phát sinh từ dịch vụ do 1 Worksmedia Việt Nam cung cấp.
  3. Worksmedia Việt Nam có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung bản Điều khoản sử dụng Website này hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của Website tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành Website mà không có nghĩa vụ thông báo cho Người sử dụng. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên Website và được hiểu là đã có sự chấp thuận và tuân thủ của người sử dụng khi người sử dụng truy cập Website.
  4. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với bệnh viện/phòng khám nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết về các khoa và các dịch vụ bạn cần. Website chúng tôi không chịu trách nhiệm với những sai lệch về thông tin chi tiết khoa khám chữa bệnh.