Trang ChủKết Quả Tìm Kiếm

Điều kiện tìm kiếm:

1 đến 2 trong 2 bệnh viện, phòng khám Huyện Thanh Oai

234 Bình Đà, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Hà Nội
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
  • 09:00 - 22:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
  • 09:00 - 22:00
Nhà máy Công ty Đông dược Phúc Hưng Cụm Công nghiệp Thanh Oai (Km3 - QL 21B), Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Hà Nội
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
  • 08:00 - 21:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
  • 08:00 - 21:00