Trang ChủKết Quả Tìm Kiếm

Điều kiện tìm kiếm:

1 đến 5 trong 5 bệnh viện, phòng khám P.Hiệp Bình Phước Thủ Đức

Nha Khoa Bảo Hiến

3 (3 đánh giá)

Nha Khoa Bảo Hiến

3 (3 đánh giá)
430 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • CN:
 • 07:00 - 11:00
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
 • 07:00 - 19:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • CN:
 • 07:00 - 11:00
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
 • 07:00 - 19:00
480 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 08:00 - 20:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 08:00 - 20:00
624 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 17:00 - 20:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 17:00 - 20:00
123 Quốc lộ 13 , Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 17:15 - 20:30
 • T7:
 • 07:00 - 09:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 17:15 - 20:30
 • T7:
 • 07:00 - 09:00