Trang ChủKết Quả Tìm Kiếm

Điều kiện tìm kiếm:

1 đến 4 trong 4 bệnh viện, phòng khám P.Hàng Gai Hoàn Kiếm

41 Lương Văn Can, Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
32 Hàng Mành, Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
  • 17:00 - 21:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
  • 17:00 - 21:00
20 Hàng Hòm, Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
  • 16:00 - 19:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
  • 16:00 - 19:00