Trang ChủKết Quả Tìm Kiếm

Điều kiện tìm kiếm:

1 đến 16 trong 16 bệnh viện, phòng khám P.Bạch Mai Hai Bà Trưng

466 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 07:00 - 19:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 07:00 - 19:00
20 Lê Thanh Nghị, Phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 08:00 - 20:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 08:00 - 20:00
40 Hồng Mai, Phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
51 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 08:00 - 20:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 08:00 - 20:00
63 Tạ Quang Bửu, Phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 17:00 - 20:00
 • T7,CN:
 • 08:00 - 20:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 17:00 - 20:00
 • T7,CN:
 • 08:00 - 20:00
400C Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
61 Hồng Mai, Phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 17:00 - 21:00
 • T7,CN:
 • 08:00 - 21:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 17:00 - 21:00
 • T7,CN:
 • 08:00 - 21:00
106 Hồng Mai, Phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 17:00 - 21:00
 • T7,CN:
 • 08:00 - 21:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 17:00 - 21:00
 • T7,CN:
 • 08:00 - 21:00
Số 7 M14 Phố Mai Hương, Phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • CN:
 • 08:30 - 11:30
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
 • 07:30 - 20:30
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • CN:
 • 08:30 - 11:30
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
 • 07:30 - 20:30
321A Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 16:00 - 20:00
 • T7,CN:
 • 08:00 - 20:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 16:00 - 20:00
 • T7,CN:
 • 08:00 - 20:00
P102 54 Ngõ 295 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • T2,T4,T5:
 • 16:30 - 20:00
 • T7,CN:
 • 15:30 - 19:30
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T4,T5:
 • 16:30 - 20:00
 • T7,CN:
 • 15:30 - 19:30
1A Hồng Mai, Phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
 • 08:00 - 17:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
 • 08:00 - 17:00
Số 5 M20 Tập Thể Mai Hương, Phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 18:00 - 21:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 18:00 - 21:00
Số 14 Ngõ 392 Phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 07:30 - 16:30
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 07:30 - 16:30