Trang ChủKết Quả Tìm Kiếm

1 đến 2 trong 2 bệnh viện, phòng khám Khoa Chủng Ngừa Tây Hồ

65 Trịnh Công Sơn, Phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
  • 09:00 - 18:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
  • 09:00 - 18:00
3 Phú Gia, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
  • 08:00 - 17:00
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
  • 08:00 - 17:00