Trang ChủKết Quả Tìm Kiếm

1 đến 2 trong 2 bệnh viện, phòng khám Khoa Tim Mạch Bình Thạnh

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
  • 07:00 - 16:30
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
  • 07:00 - 16:30
23 Yên Đỗ, Phường 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
  • 11:00 - 20:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
  • 11:00 - 20:00