Trang ChủKết Quả Tìm Kiếm

1 đến 2 trong 2 bệnh viện, phòng khám Khoa Nội Xương Khớp P.4 Q.10

427 Bà Hạt, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh
 • T2,T5:
 • 08:00 - 17:30
 • T3,T4,T6:
 • 17:30 - 19:30
 • T7:
 • 08:00 - 12:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T5:
 • 08:00 - 17:30
 • T3,T4,T6:
 • 17:30 - 19:30
 • T7:
 • 08:00 - 12:00
222-224-226 Nguyễn Duy Dương, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh
 • CN:
 • 03:00 - 12:00
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
 • 03:00 - 18:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • CN:
 • 03:00 - 12:00
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
 • 03:00 - 18:00