Trang ChủKết Quả Tìm Kiếm

Điều kiện tìm kiếm:

1 đến 3 trong 3 bệnh viện, phòng khám Khoa Truyền Nhiễm Bình Thạnh

112A-B Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
  • 07:30 - 16:30
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
  • 07:30 - 16:30
23 Yên Đỗ, Phường 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
  • 11:00 - 20:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
  • 11:00 - 20:00