Trang ChủKết Quả Tìm Kiếm

Điều kiện tìm kiếm:

1 đến 2 trong 2 bệnh viện, phòng khám Khoa Phục Hồi Chức Năng Hoàng Mai

49 Trần Điền, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
  • 07:00 - 23:30
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
  • 07:00 - 23:30
90 Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
  • 08:00 - 18:30
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
  • 08:00 - 18:30