Trang ChủKết Quả Tìm Kiếm

1 đến 2 trong 2 bệnh viện, phòng khám Khoa Nội Thần Kinh Bình Thạnh

125 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • CN:
 • 07:30 - 09:30
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
 • 17:30 - 20:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • CN:
 • 07:30 - 09:30
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
 • 17:30 - 20:00
21C5 Đường D1, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 17:00 - 20:00
 • T7,CN:
 • 07:30 - 10:30
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 17:00 - 20:00
 • T7,CN:
 • 07:30 - 10:30