Trang ChủKết Quả Tìm Kiếm

1 đến 2 trong 2 bệnh viện, phòng khám Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình Q.11

C03 Chung Cư Bình Thới, Lãnh Bình Thăng, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
  • 17:00 - 20:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
  • 17:00 - 20:00
92 Thái Phiên, Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
  • 17:00 - 21:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
  • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
  • 17:00 - 21:00