Trang ChủKết Quả Tìm Kiếm

1 đến 6 trong 6 bệnh viện, phòng khám Xã Tân Kiên Huyện Bình Chánh TPHCM

B12/1M Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 08:00 - 20:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 08:00 - 20:00
A1/12 Nguyễn Cửu Phú, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 08:00 - 20:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 08:00 - 20:00
C5/6 Ấp 3, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 17:00 - 21:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 17:00 - 21:00
1503 Nguyễn Cửu Phú, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 17:00 - 21:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 17:00 - 21:00
1503 Nguyễn Cửu Phú, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
 • CN:
 • 06:00 - 09:00
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
 • 06:00 - 19:30
 • CN:
 • 06:00 - 09:00
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
 • 06:00 - 19:30
D6/26 Dương Đình Cúc Ấp 4, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 07:30 - 16:30
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 07:30 - 16:30