Trang ChủKết Quả Tìm Kiếm

1 đến 6 trong 6 bệnh viện, phòng khám P.1 Q.6 TPHCM

160 Gia Phú, Phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 08:00 - 19:00
 • T7,CN:
 • 08:00 - 12:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 08:00 - 19:00
 • T7,CN:
 • 08:00 - 12:00
86 Chu Văn An, Phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh
131B Bãi Sậy, Phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
 • 16:00 - 20:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
 • 16:00 - 20:00
114 Gia Phú, Phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
14 - 16 Phạm Đình Hổ, Phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 16:30 - 19:00
 • T7,CN:
 • 08:00 - 11:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 16:30 - 19:00
 • T7,CN:
 • 08:00 - 11:00
55 Phạm Văn Chí, Phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 17:15 - 20:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 17:15 - 20:00