Trang ChủKết Quả Tìm Kiếm

1 đến 11 trong 11 bệnh viện, phòng khám P.11 Q.3 TPHCM

Nha khoa Hoàng Anh

4 (1 đánh giá)

Nha khoa Hoàng Anh

4 (1 đánh giá)
448 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
 • 09:00 - 19:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7:
 • 09:00 - 19:00
436/30 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 17:00 - 20:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 17:00 - 20:00

Nha khoa Việt Mỹ

3 (2 đánh giá)

Nha khoa Việt Mỹ

3 (2 đánh giá)
412 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh
130B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 08:00 - 20:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 08:00 - 20:00
658/1 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 16:00 - 21:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 16:00 - 21:00
159/52/21D Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 17:00 - 20:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN:
 • 17:00 - 20:00
410/32 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh
 • CN:
 • 05:00 - 10:00
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 16:00 - 19:00
 • T7:
 • 15:00 - 18:00
Cấp cứu Khám bảo hiểm Khám ngoài giờ Foreigners treatment
 • CN:
 • 05:00 - 10:00
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 16:00 - 19:00
 • T7:
 • 15:00 - 18:00
209A Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh
 • T2,T4,T6:
 • 17:00 - 18:00
 • T3,T5:
 • 17:00 - 20:00
 • T7,CN:
 • 07:00 - 11:00
 • T2,T4,T6:
 • 17:00 - 18:00
 • T3,T5:
 • 17:00 - 20:00
 • T7,CN:
 • 07:00 - 11:00
452 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 08:00 - 16:00
 • T2,T3,T4,T5,T6:
 • 08:00 - 16:00